En aquests dies s’han complert 43 anys d’exili del poble sahrauí. Del vergonyós abandó de l’Estat Español del poble sahrauí a l’ocupació de l’estat invasor del Marroc.
Actualment milers de persones es troben al llindar de la fam i amb un sistema de salut incapaç de cobrir les necessitats mínimes. La caiguda del ajut humanitari internacional posa en greu risc les condicions de vida dels mes de 170.000 refugiats sahrauís.
Els refugiats sahrauís estan sent oblidats per la comunitat internacional, d’aquesta manera es fàcil que la seva situació passi desapercebuda, encara que sigui extremadament critica.
Les retallades estan obligant al Programa Mundial d’Aliments (PMA) a reduir l’ajut a conseqüència de la manca de finançament, a imposar reduccions en els programes de recolzament nutricional.
Son ja 10 anys de minoracions en el ajuts humanitaris que ha convertit la situació d’ aquests refugiats en una de les majors crisis humanitàries silenciades de l’actualitat. La situació dels refugiats, les seves greus necessitats humanitàries no semblen estar en el radar dels medis de comunicació ni d’España ni de la comunitat internacional.
Les perspectives per enguany, segons comenten des de diverses institucions, no son gens optimistes. Segons les previsions, existeix un rics real de que es declari una severa crisi humanitària als campaments. Massa nens refugiats estan afamats i patint desnutrició infantil, ja que el nivell de recolzament ha disminuït de manera dràstica en aquests últims anys.