CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI I MANTENIMENT D’UN CENTRE SANITARI A JALANGBEREH (2004-2013)

Codesenvolupament

Construcció d’un Centre Mèdic totalment equipat i condicionat amb les instal·lacions adequades que garanteixin la seva viabilitat i sostenibilitat. L’objectiu global del projecte és garantir l’assistència sanitària a la població de la zona de manera que permeti augmentar el nivell de benestar i el nivell de vida de la població. Amb el conveni signat amb el Ministeri de Salut de Gàmbia, es va acordar que SPSolidària dotaria de medicaments el Centre durant el període 2008 al 2011, que el Ministeri de Salut de Gàmbia el dotaria dels recursos humans necessaris per al seu funcionament i que el Comitè del centre s’encarregaria de la gestió i manteniment del mateix. En finalitzar aquest període, el Centre ha passat a ser un servei de titularitat pública, depenent del Ministeri de Salut.