MILLORA ALIMENTÀRIA EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL AL SÀHARA OCCIDENTAL (2009)

Els objectius estan orientats a millorar la qualitat alimentària i garantir l’assistència de l’alumnat als centres d’educació especial i aconseguir un major desenvolupament de les seves capacitats i una Integració efectiva en la societat. Més concretament: adquisició de recursos alimentaris i la seva distribució entre els centres, millorar la possibilitat d’educació als membres amb més dificultats de la societat, promoure la col·laboració i el coneixement entre la cultura sahrauí i la catalana, sensibilitzar la ciutadania de Santa Perpètua de Mogoda, de les localitats del Vallès Occidental i de Catalunya, sobre la situació social del poble sahrauí en els camps de refugiats i concretament la situació de l’educació.

L'EDUCACIÓ ÉS LA CLAU DEL FUTUR. PROJECTE DE MATERIAL ESCOLAR D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A LA WILAYA DE L'AAIUN (2008)

Aquest projecte va dirigit a millorar la qualitat de l’educació Primària per a les nenes i nens d’entre 6 i 12 anys de les 30 escoles dels campaments de refugiats, mitjançant l’adquisició i el subministrament de mobiliari escolar per a la seva reposició en diverses escoles i de material escolar de primera necessitat (material fungible), calculant que tots els nens de les diferents escoles tinguessin material almenys per a un curs escolar .

ESTACIÓ DE REG GOTA A GOTA ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF (2003-2006)

El projecte preveu, per un costat, el proveïment de productes frescos per completar la dieta nutricional que reben de l’ajuda internacional, així com el cultiu d’aliments per al bestiar, mitjançant 8 hectàrees de cultius de regadiu a la zona de Tindouf i, per un altre, la capacitació tècnica i agrícola en matèria de cultiu de regadiu gota a gota de la població de les daires de Guelta i Brucar . El pressupost és de 33.120 euros i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l’antitat ACRES .

VACANCES EN PAU

Des de l’any 1998, durant els mesos de juliol i agost es ve duent a terme el projecte en col·laboració amb la Delegació del Front Polisario per coordinar l’acolliment d’infants sahrauís per part de famílies de la nostra localitat amb un doble objectiu, primer possibilitar als nens i nenes la sortida, durant l’estiu, dels campaments de refugiats per evitar les altes temperatures i al mateix temps millorar en la mesura del possible la seva qualitat de vida a través de revisions mèdiques, teràpies nutricionals i l’aprenentatge de capacitats que són impossibles de desenvolupar en el seu hàbitat. En segon lloc, possibilitar l’intercanvi cultural i donar a conèixer la realitat del poble sahrauí a les famílies de la nostra població i el seu entorn .

Aquest projecte està finançat des dels seus inicis per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE MATERNO INFANTIL DE TIFARITI

Durant l’any 2018, l ‘alcaldessa de Tifariti, va visitar Santa Perpètua Solidaria i ens va fer petició expressa de la construcció d’un centre sanitari capaç d’atendre a les dones i nadons del seu campament de refugiats.

Posteriorment la Presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Sahrauís, Jadiettu Mojtar,  va mantenir reunió en la seva visita amb ACAPS, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i la Delegació del Front Polisari en Catalunya, per la consecució d’aquest projecte que ara es presenta. Amb posterioritat s’han mantingut contactes permanents amb l’Ajuntament (Daira) de Tifariti per tal de concretar el projecte, en els seus aspectes tècnics i logístics, amb la finalitat de concretar el mateix.

Es tracta de  la reconstrucció del centre d’atenció matern-infantil de la Daira de Tifariti existent i que ara mateix no presta servei ja que amenaça amb runes. En una visita de les nostres Brigadistes es va detectar la situació i es va arribar al compromís amb l’alcaldessa de Tifariti de reconstruir les instal·lacions, si aconseguíem el finançament necessari. La construcció es farà de nou, ja que la reconstrucció és impossible donat l’estat de la instal·lació ja que amb les darreres pluges han caigut les parets exteriors i no es poden refer. Aquesta instal·lació estava feta amb adob, amb la qual cosa cada vegada que hi ha pluges torrencials s’ha de refer. És per això que en aquesta ocasió es proposa fer una construcció mes duradora i que doni garanties d’estabilitat, de continuïtat i d’aprofitament dels pocs recursos disponibles.

Es tracta de donar una atenció integral a les dones embarassades i als nadons fins als cinc anys, a mes de tallers d’ajut i de orientació per a les noves mares i de planificació familiar. Aquests tallers es faran amb personal voluntari, dones que ajudaran a la llevadora a fer els tallers i també actuaran com a grup de recolzament.

Un dels eixos fonamentals d’aquest Pla Estratègic de Salut 2016/2020, es augmentar la cobertura i millorar la qualitat dels serveis bàsics (preventius i assistencials).

Cal destacar la Meta 12, del Pla estratègic de Salut 2016/2020 que marca la cobertura universal en totes les Dairas dels serveis de Salud Sexual i Reproductiva (seguiment del embaràs, atenció al part, seguiment del puerperi, planificació familiar, promoció de la salut i prevenció i tractament del avortament).