Consisteix en realitzar les modificacions tècniques per millorar els sistemes energètics del subministrament d’aigua potable, el consultor contractat per la localitat, amb la col·laboració del poble va proposar una solució tècnica i financera als problemes d’un sistema energètic híbrid ( solar +grup). Per satisfer la necessitat total del subministrament d’aigua potable al poble de Dafort en energia elèctrica i reduir els costos d’operació i manteniment posterior, hem de crear un sistema solar híbrid de 3 generadors solars de 2,5 KWp / generador i un Grup de rescat de 44 KVA. Els sistemes solars cobriran el 70% de les necessitats diàries del poble, sabent que l’hora del sol diari és de 7h a 8h. Aquest requisit és la producció de tres forats en 7 hores. El grup de rescat produirà el 30% de les necessitats diàries que queden al poble sense cobrir.