PROMOCIÓ DE LA SALUT A AGOINITT

Codesenvolupament

Partint del Pla de Desenvolupament Local de la comuna d’Ajar, que s’elabora amb la participació de totes les famílies de la comuna (que es un equivalent al nostre municipi), la promoció de la salut i la millora de les infraestructures i la formació de nou personal per atendre la quantitat de persones que viuen a la zona va esdevenir la principal preocupació, i per tant el principal objectiu de la comunitat. Aquesta situació s’ha vist agreujada per la pandèmia de COVID-19 que estem patint i que a la zona del Guidimakha es especialment cruenta donada la manca de infraestructures i personal preparat per afrontar.la.
La proposta que fa la comunitat es la construcció d’un centre d’atenció a la salut que no tant sols faci visites mèdiques, sinó que també tingui la possibilitat d’ingressar a pacients, sobre tot dones parteres, per poder atendre urgències que no tenen possibilitat de ser traslladades al Hospital de Selibaby, que esta a una hora de camí (de carro).

També s ‘ha proposat la formació de tres dones com a auxiliars de clínica, per ajudar a les tasques del centre. Aquestes dones surten de la pròpia comunitat i s’han presentat voluntàriament per fer un curs de sis mesos al Hospital de Selibaby i les posteriors pràctiques.
Tota la comunitat d’Agoinitt, i les comunitats a la diàspora estan completament bolcats en el projecte, les autoritats locals i regionals ho estan també, garantint la perdurabilitat del projecte.

O.D.S En els que incideix el projecte:
3.- Salut i Benestar
5.- Igualtat de Gènere
7.- Energia neta i no contaminant
10.- Reducció de les desigualtats
11.- Ciutats i comunitats sostenibles
17.- Aliances per assolir els objectius

SOMPOU, COOPERATIVA DE DONES (2016- )

Codesenvolupament

El projecte de codesenvolupament “Soumpou, cooperativa agrícola de Dones” té com a finalitat la formació específica de les dones en matèria d’agricultura d’horta i en administració de cooperatives.

La importància de l’activitat agrícola és una resposta als efectes negatius del canvi climàtic caracteritzat per freqüents anys de sequera angoixosa, que ha afectat de manera significativa el sistema tradicional d’explotació de la terra.

El pla d’acció local de Tachott Beranne contempla entre d’altres la consolidació de l’hort de les dones. L’anterior hort de la cooperativa de dones de Soumpou  va ser arrasat per una inundació, fent necessària i oportuna la seva nova construcció en un lloc més arrecerat de possibles riuades en l’època de pluges. La construcció de la carretera de Nouakchott a Selibaby ha tingut aquest efecte en  convertir-se en barrera natural de l’aigua afectant a l’antic hort de la cooperativa. És per això que la Municipalitat de Tachott ha concedit la propietat d’un terreny a la cooperativa.

El projecte reforçarà les capacitats de les dones membres de la cooperativa en gestió, organització i sobre les bones pràctiques culturals i agràries, tenint en compte la diversitat de productes frescos d’ horta que contribuiran de manera important i efectiva a disminuir l’avitaminosis.

També promourà la integració de les dones organitzades en els processos de desenvolupament local; les dotarà d’instruments capacitadors per a la seva independència econòmica i organitzativa; contribuirà, sens dubte, a millorar les condicions de vida de manera indirecta, però efectiva i segura del conjunt de la població de la zona.

DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC PER LA MILLORA DE LA PRODUCCIÓ DELS HORTS. COOPERATIVES AGRICOLES JOAN ARBIOL I SOMPOU

Codesenvolupament

Ja fa més de 10 anys que varem iniciar projectes d’abastament d’aigua i sanejament a la zona, posteriorment es van dur a terme projectes d’horts per a les cooperatives de dones d’ambdues poblacions. Actualment hi ha en marxa un hort de vuit hectàrees a Bouanzé que dona collites tot l’any tant de fruita com de verdures, i estem acabant un hort de cinc hectàrees a Tachott Berane. L’impacte dels dos horts, però sobretot el de Bouanzé que és el que porta més temps funcionant, ha estat important pel que fa a la reducció de la malnutrició sobretot de nens i adolescents. La producció dels horts va molt lligada a l’estacionalitat. En època de pluges fortes és impossible el conreu; en època de sequera arribar a l’aigua és difícil. L’extracció d’aigua dels pous es fa o bé a mà, o bé amb un generador de gasoil. El fet d’utilitzar un combustible fòssil encareix l’extracció de l’aigua, ja que el cost del gasoil és molt alt ( al voltant de 1,20€ el litre) i moltes vegades no poden posar-lo en marxa per la manca de diners.
Les dones de les cooperatives van demanar si es coneixia un sistema que fossi més barat i sostenible per treure aigua, ja que en un primer moment varem provar amb plaques solars però, tot i que és més barat, presenta dificultats tècniques i té poca perdurabilitat en el temps.

Algunes persones migrades que pertanyen a SPSolidària que provenen d’aquets pobles,havien vist i treballat amb els molins de vent mecànics que es fan servir des de fa moltíssims anys tant a Europa com a Amèrica i ens van demanar si això es podia aplicar a la zona del Sahel, es van fer els estudis i les consultes pertinents i vam saber que aquests molins de vent s’estan muntant al Sàhara Occidental, Mali i Senegal; en zones molt semblants climatològica i orogràficament al Guidimakha.

La tecnologia que s’ha d’utilitzar és innovadora a la zona , però és senzilla i la població local es pot fer càrrec del manteniment i reparació d’aquesta tecnologia. Al projecte es contempla la formació de muntatge i manteniment, tant en homes com en dones. La tecnologia que es fa servir té com principal objectiu la millora de la qualitat de vida , especialment de les dones.

SPsolidària, porta treballant a aquests pobles des de fa més de 15 anys i concretament amb les seves organitzacions AFUB i GADB, amb diversos projectes i garantim que tenen capacitat suficient per dur a terme aquest tipus de projecte. Aquest és un projecte de codesenvolupament, per això la participació i implicació del Nord, Sud i Associacions de Dones , enforteixen la contrapart.

SOMPOU, COOPERATIVA DE DONES (2016- )

Codesenvolupament

El projecte de codesenvolupament “Soumpou, cooperativa agrícola de Dones” té com a finalitat la formació específica de les dones en matèria d’agricultura d’horta i en administració de cooperatives.

La importància de l’activitat agrícola és una resposta als efectes negatius del canvi climàtic caracteritzat per freqüents anys de sequera angoixosa, que ha afectat de manera significativa el sistema tradicional d’explotació de la terra.

El pla d’acció local de Tachott Beranne contempla entre d’altres la consolidació de l’hort de les dones. L’anterior hort de la cooperativa de dones de Soumpou  va ser arrasat per una inundació, fent necessària i oportuna la seva nova construcció en un lloc més arrecerat de possibles riuades en l’època de pluges. La construcció de la carretera de Nouakchott a Selibaby ha tingut aquest efecte en  convertir-se en barrera natural de l’aigua afectant a l’antic hort de la cooperativa. És per això que la Municipalitat de Tachott ha concedit la propietat d’un terreny a la cooperativa.

El projecte reforçarà les capacitats de les dones membres de la cooperativa en gestió, organització i sobre les bones pràctiques culturals i agràries, tenint en compte la diversitat de productes frescos d’ horta que contribuiran de manera important i efectiva a disminuir l’avitaminosis.

També promourà la integració de les dones organitzades en els processos de desenvolupament local; les dotarà d’instruments capacitadors per a la seva independència econòmica i organitzativa; contribuirà, sens dubte, a millorar les condicions de vida de manera indirecta, però efectiva i segura del conjunt de la població de la zona.

CUIDEM LES NOSTRES MARES-CENTRE MATERNO INFANTIL (2014-2016)

Codesenvolupament

“Cuidem les nostres mares” és un projecte de codesenvolupament, que ha estat dissenyat i aprovat per els col·lectiu d’immigrants de Tachott que viuen a les comarques del Vallès Occidental i Oriental, després d’haver rebut la petició dels seus familiars del Sud. El projecte és una petició directe del grup de dones de Tachott, organitzat al voltant dels horts comunitaris, que fan a la Jemuà de Tachott.

El projecte té com a finalitat l’atenció integral de les dones en edat fèrtil i els nadons fins a 5 anys de la comuna de Tachott, situada a la província del Guidimakha a Mauritània. Aquesta comuna està formada per 5 nuclis de població amb un total de 20.000 habitants, aproximadament, dels quals la meitat són dones en edat fèrtil.
Es tracta de reconstruir el centre d’assistència mèdica amb un espai dedicat exclusivament a l’atenció ginecològica i pediàtrica, amb personal especialitzat i creant un grup de dones-antena, per al suport i la difusió. També es té en compte la formació del personal d’atenció, llevadora i auxiliar de llevadora.

DOTACIÓ D’UN AULARI A ARTEMOU (2013-2015)

Codesenvolupament

Construcció d’un edifici de dues aules al recinte de l’Escola de Primària de la Població d’Artemou per poder aconseguir la plena escolarització de tots els nens i les nenes de la població i que cada curs disposi d’aula pròpia. Al mateix temps s’ha assolit un acord amb el Ministeri d’Ensenyament perquè una vegada construïdes les aules es dotin dels mestres necessaris .

Es garanteix l’escolarització de 275 infants, que són tots els que es troben edat escolar de Primària. Aquesta era la preocupació més important de la comunitat d’Artemou, poder garantir l’educació primària a tots.

El projecte va continuar amb la dotació de l’equipament i mobiliari necessari per a les aules i, posteriorment, construir de nou les teulades de les aules més antigues.

CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA A NDIAO (2013 )

Codesenvolupament

Construcció d’un magatzem per a la Cooperativa Agrícola de Ndiao destinat a guardar excedents i llavors, guardar vehicles i eines i un despatx /Sala de Reunions. La Cooperativa disposa d’uns terrenys amb subministrament d’aigua de 16,5 hectàrees i són membres les 44 famílies que conformen la població i és la principal activitat econòmica de Ndiao. El cultiu principal és l’arròs per comercialitzar i productes d’horta per a autoconsum.

DAFORT (2012-2014)

Codesenvolupament

El projecte consisteix en perforacions per a la localització d’aigua potable, la construcció del pou i dels dipòsits necessaris així com la canalització de l’aigua fins a la localitat de Dafort . Així mateix la construcció de punts d’aigua (fonts) repartits per tot el municipi i l’aprofitament de la precària xarxa d’aigua existent en altres nuclis de població dels situats en el recorregut de la conducció de l’aigua. S’espera incrementar la proporció de població amb accés a aigua potable en un 100% (16.000 habitants) dins de l’objectiu de garantir la sostenibilitat del medi ambient i l’accés a l’aigua potable com estableix l’Objectiu nº 7 meta 10 dels Objectius del Mil·lenni .

BOUANZE, CIUTAT NETA (2010-2012)

link brigadistes

Codesenvolupament

Aquest projecte sorgeix de la demanda del grup de joves de Bouanze que viuen a Santa Perpètua vista la necessitat de millorar la salubritat de la seva ciutat d’origen. Es tracta de fer recollida selectiva de residus i la construcció d’un abocador en condicions per evitar la contaminació dels aqüífers, el sòl i per millorar les condicions ambientals de la zona. El projecte inclou a més la formació dels responsables de la recollida i la sensibilització de la resta de la població. Els beneficiaris són unes 2.500 dones i infants de 0 a 15 anys, que són els més afectats per la insalubritat generada pels residus domèstics. El Projecte ho executen Brigadistes SPS i ASCFUB (Association Sportive et Culturelle de Frères Unis de Bouanze), en el termini previst d’un any i amb una inversió de 9.817 euros.

ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE, PRIMERA NECESSITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE TACHOTT BERANE (2009-2012)

Codesenvolupament

El Projecte consisteix en perforacions per a la localització d’aigua potable, la construcció del pou i dels dipòsits necessaris així com la canalització de l’aigua fins a la localitat de Dafort . Així mateix la construcció de punts d’aigua (fonts) repartits per tot el municipi i l’aprofitament de la precària xarxa d’aigua existent en altres nuclis de població dels situats en el recorregut de la conducció de l’aigua. S’espera incrementar la proporció de població amb accés a aigua potable dins de l’objectiu de garantir la sostenibilitat del medi ambient i l’accés a l’aigua potable com estableix l’Objectiu nº7 meta 10 dels Objectius del Mil·lenni.

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE DONES JOAN ARBIOL, BOUANZE (2006-2007)

Codesenvolupament

Aquest projecte va sorgir arrel del de proveïment d’aigua potable a Bouanze. Es va aprofitar un pou antic per a explotar 5 hectàrees de terreny agrícola que gestiona una Cooperativa de Dones. L’objectiu és disminuir la malnutrició per manca de fruita i verdures fresques i a més, es creen activitats generadores de desenvolupament, ja que el producte es ven al poble a preus competitius i l’excedent al mercat setmanal de la capital provincial. Així, la dona s’incorpora al desenvolupament social com a grup organitzat dins de la comunitat i al mateix temps contribueix econòmicament al sosteniment de les famílies.

CONSTRUCCIÓ DE POU PER A L’ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE A BOUANZE (2004 )

Codesenvolupament

Consisteix en la construcció d’un pou, amb la seva torre d’aigua corresponent, la instal·lació d’un grup electrogen per al bombeig de l’aigua i la creació d’una xarxa de distribució d’aigües per fer-la arribar a 13 punts diferents de la localitat, fonts, que es creen per facilitar l’accés a tots els habitants (10.000). També s’instal·len dues plaques solars com a font d’energia suplementària per al bombeig de l’aigua. La ingesta d’aigua potable és de preveure que millorarà la salut en general de la població de Bouanze.

S’espera que el 100% de la població tingui accés a aigua potable dins dels objectius de garantir la sostenibilitat del medi ambient i l’accés a l’aigua potable com estableix l’Objectiu nº7 meta 10 dels Objectius del Mil·lenni.