MILLORA ALIMENTÀRIA EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL AL SÀHARA OCCIDENTAL (2009)

Els objectius estan orientats a millorar la qualitat alimentària i garantir l’assistència de l’alumnat als centres d’educació especial i aconseguir un major desenvolupament de les seves capacitats i una Integració efectiva en la societat. Més concretament: adquisició de recursos alimentaris i la seva distribució entre els centres, millorar la possibilitat d’educació als membres amb més dificultats de la societat, promoure la col·laboració i el coneixement entre la cultura sahrauí i la catalana, sensibilitzar la ciutadania de Santa Perpètua de Mogoda, de les localitats del Vallès Occidental i de Catalunya, sobre la situació social del poble sahrauí en els camps de refugiats i concretament la situació de l’educació.

L'EDUCACIÓ ÉS LA CLAU DEL FUTUR. PROJECTE DE MATERIAL ESCOLAR D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A LA WILAYA DE L'AAIUN (2008)

Aquest projecte va dirigit a millorar la qualitat de l’educació Primària per a les nenes i nens d’entre 6 i 12 anys de les 30 escoles dels campaments de refugiats, mitjançant l’adquisició i el subministrament de mobiliari escolar per a la seva reposició en diverses escoles i de material escolar de primera necessitat (material fungible), calculant que tots els nens de les diferents escoles tinguessin material almenys per a un curs escolar .

ESTACIÓ DE REG GOTA A GOTA ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF (2003-2006)

El projecte preveu, per un costat, el proveïment de productes frescos per completar la dieta nutricional que reben de l’ajuda internacional, així com el cultiu d’aliments per al bestiar, mitjançant 8 hectàrees de cultius de regadiu a la zona de Tindouf i, per un altre, la capacitació tècnica i agrícola en matèria de cultiu de regadiu gota a gota de la població de les daires de Guelta i Brucar . El pressupost és de 33.120 euros i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l’antitat ACRES .