MILLORA ALIMENTÀRIA EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL AL SÀHARA OCCIDENTAL (2009)

Els objectius estan orientats a millorar la qualitat alimentària i garantir l’assistència de l’alumnat als centres d’educació especial i aconseguir un major desenvolupament de les seves capacitats i una Integració efectiva en la societat. Més concretament: adquisició de recursos alimentaris i la seva distribució entre els centres, millorar la possibilitat d’educació als membres amb més dificultats de la societat, promoure la col·laboració i el coneixement entre la cultura sahrauí i la catalana, sensibilitzar la ciutadania de Santa Perpètua de Mogoda, de les localitats del Vallès Occidental i de Catalunya, sobre la situació social del poble sahrauí en els camps de refugiats i concretament la situació de l’educació.

L'EDUCACIÓ ÉS LA CLAU DEL FUTUR. PROJECTE DE MATERIAL ESCOLAR D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A LA WILAYA DE L'AAIUN (2008)

Aquest projecte va dirigit a millorar la qualitat de l’educació Primària per a les nenes i nens d’entre 6 i 12 anys de les 30 escoles dels campaments de refugiats, mitjançant l’adquisició i el subministrament de mobiliari escolar per a la seva reposició en diverses escoles i de material escolar de primera necessitat (material fungible), calculant que tots els nens de les diferents escoles tinguessin material almenys per a un curs escolar .

ESTACIÓ DE REG GOTA A GOTA ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF (2003-2006)

El projecte preveu, per un costat, el proveïment de productes frescos per completar la dieta nutricional que reben de l’ajuda internacional, així com el cultiu d’aliments per al bestiar, mitjançant 8 hectàrees de cultius de regadiu a la zona de Tindouf i, per un altre, la capacitació tècnica i agrícola en matèria de cultiu de regadiu gota a gota de la població de les daires de Guelta i Brucar . El pressupost és de 33.120 euros i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l’antitat ACRES .

VACANCES EN PAU

Des de l’any 1998, durant els mesos de juliol i agost es ve duent a terme el projecte en col·laboració amb la Delegació del Front Polisario per coordinar l’acolliment d’infants sahrauís per part de famílies de la nostra localitat amb un doble objectiu, primer possibilitar als nens i nenes la sortida, durant l’estiu, dels campaments de refugiats per evitar les altes temperatures i al mateix temps millorar en la mesura del possible la seva qualitat de vida a través de revisions mèdiques, teràpies nutricionals i l’aprenentatge de capacitats que són impossibles de desenvolupar en el seu hàbitat. En segon lloc, possibilitar l’intercanvi cultural i donar a conèixer la realitat del poble sahrauí a les famílies de la nostra població i el seu entorn .