El Centre matern-infantil de Tachott-Berane que s’ha construït en els dos darrers anys ja ha començat a funcionar a ple rendiment. Aquest projecte de codesenvolupament es va batejar amb el nom Cuidem les nostres mares i va ser dissenyat i aprovat pels col·lectius d’immigrants de Tachott que viuen al Vallès, després d’haver rebut la petició directe del grup de dones de Tachott. El Centre matern-infantil atèn de manera integral les dones i els nadons fins a cinc anys de cinc nuclis de població amb un total de 20.000 habitants, dels quals la meitat són dones en edat fèrtil. La primera fase del projecte va ser la construcció de l’edifici i la segona dotar-lo de l’equipament necessari per a l’atenció ginecològica i pediàtrica. També s’ha format a tres dones com a auxiliars de llevadora. El centre ha obert portes el 15 de gener i ja han nascut alguns infants en ell com el d’aquesta foto, que com molts d’altres té el seu pare guanyant-se el futur a Europa.