Durant els últims dies de març i els primers d’abril, s’han desplaçat a Mauritània, a la regió del Guidimakha, un grup de voluntaris,  composat per tres muntadors i dos cooperants per tal de portar a terme la instal·lació de dos  molins de vent per a l’obtenció d’aigua per a les cooperatives agrícoles de dones de Soumpou en Tachott Berane y de Joan Arbiol en Bouanzé. Aquesta ha estat l’última fase del projecte engegat l’any passat i que tenia com a objectiu principal l’extracció d’aigua de rec de manera sostenible, barata i amb energies netes, als horts de les cooperatives de dones de Bouanzé i Tachott.

Els treballs desenvolupats, han consistit en la construcció dels fonaments per a suportar les estructures, d’ un total de 12 metres d’alçada, la instal·lació i muntatge de les torres  i les aspes, així com la instal·lació dels tubs . Anteriorment i dintre del projecte s’havien construït les basses de recepció d’aigua per tal de permetre el rec, així com els dipòsits que permetran instal·lar rec gota a gota en una fase posterior del projecte.

Els treballs també han comportat que varies persones rebessin formació de manteniment i reparació de possibles avaries, així com pràctiques de muntatge, d’instal·lacions de mànegues de rec i optimització del recurs hídric.

Per altre banda el projecte permetrà l’augment dels cultius rotatius d’aquelles hortalisses que tenen un molt bon resultat a la zona. L’obtenció de noves collites d’aquestes hortalisses millorarà sensiblement l’alimentació, sobre tot de nens i persones grans, necessitats de productes frescos i verds. Es per això que la cooperativa ha organitzat cursos pràctics de formació sobre el terreny per tal de que les persones que treballen als horts tinguin els coneixements necessaris per tal d’obtenir el màxim rendiment del projecte.

Les poblacions de Bouanzé i Tachott Berane, han fet un gran esforç per tal de contribuir al desenvolupament dels treballs, fent una feina destacable, amb un alt nivell d’implicació i l’aportació de moltes jornades de treball voluntari per tal de poder acabar la feina en el temps previst, calculem que unes 150 dones i homes d’aquestes poblacions han participat en les tasques directes i indirectes durant aquests dies.

Volem fer especial menció al Sr. Josep Tarragó (http://www.tarrago.es/) que va anar com a voluntari de SPSolidària i va realitzar i dirigir els treballs de muntatge i posta en marxa dels molins.

El resultat ha estat òptim, tots dos molins treballen sobre els pous prèviament construïts per les poblacions beneficiaries, obtenint-se uns cabdals que oscil·len entre els 1.500 i els 3.000 litres hora de mitjana.

La satisfacció entre las dones d’ambdues cooperatives ha estat molt alta, ja que poden obtenir aigua per als cultius de regadiu i horta, sense necessitat d’adquisició de gasoil per fer funcionar els generador i les bombes d’aigua, com venien fent, sobre tot per que el preu del gasoil es el mateix que a Europa; si no podien comprar gasoil l’extracció d’aigua es feia a mà i a pols. Ara només es necessari el vent per tal d’obtenir aigua, i la regió situada en ple Sahel destaca precisament per això, l’abundant vent que gairebé sempre bufa.