Santa Perpètua Solidària ha acabat un projecte d’abastament d’aigua potable a la localitat de Tachott Berane, a Mauritània. L’acció s’ha executat amb finançament de l’Ajuntament de Santa Perpètua. Aquest projecte ha consistit en la perforació i la construcció d’un pou d’aigua, el dipòsit i la canalització d’aquesta aigua potable a la xarxa de distribució de les fonts. El projecte inicial incloïa la creació d’una xarxa de fonts per la localitat, però finalment no ha estat necessària ja que l’Ajuntament de Tachott Berane va oferir la seva xarxa a SPSolidària. Això ha suposat un estalvi de 30.000 euros en el pressupost final del projecte. La presidenta de SPSolidària, Lídia Aymerich, ha explicat que el projecte ha finalitzat al 2012 gràcies a les aportacions dels mauritans que es troben a Espanya i França ja que han avançat els diners abans que SPSolidària rebés la subvenció de l’Ajuntament de Santa Perpètua.