L’any 2017 Santa Perpètua Solidària ha invertit 32.000 euros a diversos projectes de cooperació internacional: les colònies per a infants refugiats sahrauís Vacances en Pau, Soumpou. Cooperativa agrícola de dones a Tachott i la construcció de dues noves aules de les escoles d’Artemou, aquestes dues darreres a Mauritània. També vam celebrar el 20è aniversari amb la col·laboració d’altres entitats culturals de la localitat com la Casa de Andalucía i el Ball de Gitanes. D’aquest 2017 volem destacar la creació de la brigada Kanji de joves que van desenvolupar un projecte a Senegal, així com el guiatge d’un col·lectiu de dones per constituir-se en l’entitat Leminú Marandé, sense deixar de ser sòcies de la nostra entitat. Tanmateix vam ser una de les entitats cofundadores de la Taula Catalana de Codesenvolupament.
L’assemblea general de sòcies i socis va fer repàs de les actuacions de 2017 i va aprovar les memòries d’activitats i econòmica així com la nova junta. En el cas de la junta hi ha hagut un canvi en la secretaria ja que Enric Ferrer ha deixat el càrrec i el substitueix Toni Felice Tirabasso. La presidenta continua sent Lídia Aymerich, el vicepresident Ousmane Sall i el tresorer, Jerónimo Pazo i entre els vocals hi ha representants de totes les comunitats membres de l’associació.
Per a aquest 2018 la idea és continuar amb la nostra filosofia de fer codesenvolupament i educació al desenvolupament. Amb la subvenció ja atorgada per l’Ajuntament de Santa Perpètua, ara podrem posar en marxa el nou projecte d’instal·lació de molins de vent per extreure aigua de pous en els horts de les cooperatives agrícoles de dones Joan Arbiol (Bouanze) i Soumpou (Tachott). Aquest projecte suposa disposar d’una font d’energia renovable 100% i poder eliminar la despesa del motor de gasoil i amb la filosofia de la nostra ONGD de treballar el codesenvolupament, seran dues persones d’aquestes comunitats que viuen aquí les que aprendran a l’empresa que fa els molins de vent com es construeix i com es poden fer peces de recanvi i seran aquestes les persones que viatjaran a Mauritània a muntar els molins i a formar a d’altres persones per al seu correcte manteniment.
Autosuficiència de les dones, codesenvolupament i sostenibilitat mediambiental, tres objetcius que es treballen en aquest nou i il·lusionant projecte.