El vocal de SPSolidària, Manel Llord, és el primer president de la Taula Catalana de Codesenvolupament que s’ha fundat aquest mes de març de 2017. Aquesta és una nova entitat de segon nivell que agrupa entitats d’immigrants i ONG que treballen el codesenvolupament des de Catalunya. Aquest paraigües neix amb la idea de ser un altaveu d’aquest col·lectiu davant de les administracions perquè les entitats petites no tenen pes per si soles per fer-se escoltar i optar a més subvencions que actualment.