Santa Perpètua Solidària (SPSolidària) és una ONGD, fundada en 1997, amb el número 19.716 del Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 182 de registre d’ ONGD de l’ Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i subjecta a la llei de mecenatge (article 24 de la Llei 49/2002).

MISSIÓ: Ser una ONG per a la cooperació internacional, col·laborar en l’enfortiment i la capacitació de les comunitats del Sud, reforçar la cohesió social i impulsar el seu desenvolupament global com a mitjà per a la superació de les desigualtats; i compromesa amb la sensibilització del Nord, donant a conèixer aquesta realitat.

VISIÓ: SPSolidària serà una ONG especialitzada en el codesenvolupament, que prioritzarà el treball a les comunitats d’origen de la nova ciutadania, oberta a la col·laboració amb altres organitzacions i amb una gestió transparent i participativa, fruit del compromís i la motivació dels seus membres.

Els nostres principals OBJECTIUS són:
•Treballar, prioritàriament, en projectes de codesenvolupament.
•Promoure la capacitació del codesenvolupament en entitats, col·lectius, voluntaris, cooperants…
• Donar suport i desenvolupar projectes de cooperació al desenvolupament i/o campanyes d’ajuda humanitària.
•Definir estratègies per a acostar a la població immigrant femenina a l’entitat.


Mapa Conceptual SPSolidària