DIRECTRICES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MIGRACIÓN EN LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

En aquest document, publicat per la Iniciativa Conjunta de Migració i Desenvolupament de la ONU (ICMD), es recullen 28 bones pràctiques, a nivell internacional, de cooperació descentralitzada i com és possible capitalitzar el fenomen migratori. Entre les iniciatives exposades, figura el treball desenvolupat per SPSolidària. Destaca de la nostra entitat que és una associació mixte, formada per membres de la població local i migrants de diferents orígens. Senyala que ens encarreguem d’identificar possibles projectes en els països d’origen d’aquests migrants, sovint canalitzats pels propis migrants, Un cop l’ONG ha garantit que hi ha una contrapart fiable, ambdós socis segueixen endavant amb el projecte i n’asseguren la seva viabilitat. La participació de dones en els projectes constitueix un principi transversal de l’ONG.

Descarrega’l


BONES PRÀCTIQUES DE LA COOPERACIÓ CATALANA

Aquest document editat per SPSolidària i Avalua amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Perpètua, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupamen i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament explica l’experiència de Construcció d’un pou per a l’abastiment d’aigua a Bouanzé (Mauritània)

Descarrega’l


GUIDIMAKA. INICIATIVES DE CODESENVOLUPAMENT

La Taula Catalana de Codesenvolupament edita aquest primer número d’un seguit de publicacions que expliquen Iniciatives de codesenvolupament. El llibret se centra en la regió del Guidimakha i explica el projecte d’abastiment d’aigua potable.

Castellà

Francès


 ESTRATÈGIA PARTICIPATIVA

La Iniciativa Conjunta de Migració i Desenvolupament de la ONU (ICMD) ha publicat les Directrices para la integración de la migración en la cooperación descentralizada, que constitueix una eina amb la que les autoritats locals i regionals interessades poden analitzar els passos necessaris per establir relacions de cooperació descentralitzada relacionada amb la migració. En aquest document es recullen 28 bones pràctiques, a nivell internacional, entre les quals hi figura el treball desenvolupat per SPSolidària.

Descarrega’l