La tarda de divendres 18 de març el President del Govern d’Espanya feia públic el seu recolzament a la proposta del Regne del Marroc, de l’autonomia per a concloure el procés de descolonització del Sàhara Occidental, antiga colònia espanyola de la que continua sent potència administradora segons les Nacions Unides (NNUU), i que el Regne del Marroc ocupa el 80% del territori, militar e il·legalment des de 1975, any en el que Espanya va abandonar el poble Sahrauí en mans de l’exèrcit d’ocupació marroquí.

Actualment els sahrauís i el Regne del Marroc es troben en conflicte bèl·lic, des de novembre de 2020, fet que lamentablement, ha obtingut molt poc ressò en els mitjans de comunicació, des del moment que l’exèrcit del Marroc va vulnerar l’alt el foc acordat amb NNUU i va trencar els acords de pau en el Guerguerat, obrint foc contra població civil.

La posició expressada pel govern d’Espanya està absolutament en contradicció amb la legalitat internacional. Nacions Unides, la Unió Africana, la Unió Europea, la Cort Internacional de Justícia, el Tribunal de Justícia Europeu i totes les organitzacions regionals i continentals no reconeixen cap sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental.

Espanya té responsabilitat jurídica i política en la defensa de les fronteres reconegudes internacionalment, així com la d’aturar l’expansió marroquina, a més de les seves responsabilitats amb el poble Sahrauí. No oblidem que eren súbdits de l’Estat Espanyol i no podem obviar les responsabilitats que també té juntament a les NNUU sobre el poble Sahrauí. Aquesta responsabilitat no caduca mentre el poble Sahrauí no hagi pogut exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació.

La decisió del president Sánchez pretén legitimar la repressió, els crims de guerra i crims contra la humanitat, que sistemàticament es fan al Sàhara ocupat militarment pel regne del Marroc.

La solució del pla d’autonomia és la NO solució al problema, Mohamed VI i el president Sanchez presenten al món la solució d’una autonomia dintre del Marroc, quan ni tan sols es donen drets democràtics al poble del Marroc. Tampoc es permet parlar dels drets del poble sahrauí, dels centenars de desapareguts, torturats, i reprimits sistemàticament per las forces d’ocupació.

19, 2022

Ens unim al poble Sahrauí i fem una crida urgent a totes les forces polítiques, a tot el poble de Catalunya, entitats, organitzacions, ONG’s, i al poble en general, per a què tots pressionem al govern de l’Estat Espanyol per a què retiri la seva posició, assumint les seves responsabilitats, que no prescriuen, d’erradicar el colonialisme del Sàhara Occidental de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides, especialment en allà que respecta al dret a l’autodeterminació dels pobles sotmesos a una dominació colonial.