Reunió de la delegació d'SPSolidària.

Reunió de la delegació d’SPSolidària.

Una delegació d’SPSolidaria formada per 6 persones, ha realitzat un viatge de seguiment, identificació i estudi de viabilitat de projectes de codesenvolupament al Guidimakha (Mauritània), durant el mes de gener.

Durant el transcurs del viatge, que ha durat 12 dies, s’han realitzat visites a 7 projectes de cooperació internacional, realitzats durant els darrers anys, a més d’una visita de seguiment a dos projectes que es troben en aquests moments en plena execució: “Soumpou. Cooperativa Agrícola de Dones” i la construcció de dues noves aules a l’escola d’Artemou.

Durant el viatge s’han realitzat reunions amb els alcaldes i regidors de les localitats de Bouanzé, Tachott i Dafort. La delegació explica que “també hem mantingut una trobada amb el Ministre de Medi Ambient de Mauritània, amb el que vam conversar sobre els projectes realitzats fins al moment, així com de les identificacions i de l’estudi sobre els nous projectes a realitzar a la regió del Guidimakha i la seva relació amb la sostenibilitat i l’impacte mediambiental de les propostes”.

La delegació d’SPSolidària va realitzar una reunió amb l’Oficina Tècnica de Cooperació Espanyola a la capital de Nuakchot durant la qual es van intercanviar aspectes i visions dels efectes de la feina de l’entitat a la modalitat de codesenvolupament (cooperació descentralitzada) i la seva feina al país. Un dels aspectes que es van comentar és que la cooperació internacional, no només l’espanyola, és molt escassa a la regió del Guidimakha.

La situació en moltes de les localitats visitades, va mostrar en bona mesura l’efecte del conflicte viscut al país veí de Mali, amb el consegüent desplaçament de milers d’emigrants/refugiats cap a la regió, fet que està generant dificultats afegides a la ja de per sí difícil situació que viuen els habitants d’aquestes localitats. De totes maneres, aquests desplaçats són acollitas amb bona disposició pels autòctons i es procura atendre les seves necessitats el millor possible.

Les temperatures del mes de gener a la zona, que oscil·len entre els 10 i 37 graus, no han impedit la realització de les visites programades i de la comprovació dels projectes realitzats i en execució, així com tampoc l’absència de carreteres en bona part de les localitat visitades.

La delegació es va allotjar en una dependència annexa a l’Ajuntament de la localitat de Bouanzé, i des d’allà es desplaçaven cada dia a les diferents localitats en les quals SPSolidària manté vius o ha realitzat projectes de codesenvolupament.

La crisi es fa nota en aquesta zona del món i no només pels efectes directes que la mateixa té en aquests països, sino per la minva de remeses que es reben des d’Europa, degut  la desocupació i a les dificultats econòmiques del emigrants que no poden enviar les remeses que enviaven fins fa uns anys, el que té també un impacte molt negatiu en les economies familiars.